Indmeldelse og Udmeldelse

Indmeldelse

Tilmelding til de enkelte hold sker igennem vores klubmodul på Skovlunde Idrætsforenings hovedside.


https://sifhghaandbold.klub-modul.dk/cms/TeamOverview.aspx


Her finder og vælger du holdet, som du ønsker at tilmelde dig eller dit barn og vælger punktet "Tilmeld".


Har du spørgsmål til tilmelding kan du skrive til skovlundehaandbold.sif@gmail.com


Har du spillet for en anden klub inden for de seneste 24 måneder, skal det meddeles til din træner eller til skovlundehaandbold.sif@gmail.com, hvorefter vi indhenter spilletilladelse fra din tidligere klub. Når denne er modtaget, kan du spille for Skovlunde Håndbold.


Vær opmærksom på, at der ved klubskifte skal gå 30 dage fra din sidste spillede kamp for din tidligere klub, inden du kan spille kampe for Skovlunde Håndbold (iflg. DanskHåndbolds TURNERINGSREGLEMENT for Øvrige rækker).


Udmeldelse

Vi ønsker naturligvis, at alle medlemmer er glade for at være en del af vores forening og har lyst til at være medlem også i fremtiden.  

 

Men hvis du ønsker at udmelde dig eller dit barn af Skovlunde Håndbold, vil vi bede dig gøre følgende: 

  • Tal først og fremmest med din træner vedrørende dit eller dit barns ønske om at stoppe. 
  • Send derefter en mail til os på skovlundehaandbold.sif@gmail.com med information om navn på spilleren og hvilket hold vedkommende spiller på. Angiv meget gerne en begrundelse for udmeldingen, så vi kan bruge den til at blive en bedre forening for medlemmerne.  

 

Det er først, når vi har modtaget din mail, at udmeldelsen er gældende. 

Det er altså ikke nok at informere træneren. 


Hvis du udmelder dig for at spille for en anden klub, skal denne først indhente din spilletilladelse hos Skovlunde Håndbold. Den vil blive givet, hvis du ikke er i kontingentrestance. Skylder du kontingent, skal dette betales, inden vi frigiver dig.

Du vil dog først kunne spille kampe for en ny klub 30 dage efter, at du har spillet den sidste turneringskamp for Skovlunde Håndbold (iflg. DanskHåndbolds TURNERINGSREGLEMENT for Øvrige rækker).

Hvis udmeldelsen sker efter kontingentopkrævningens betalingsfrist, skal kontingentet betales. 

Kontingent refunderes ikke.